TASFİYE TALEPNAMELERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
TASFİYE TALEPNAMELERİ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Ekim 2017 Salı

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ


Selam
Bu gün yayınlayacağım belge Sakız adası Camii Atik mahallesinden gelip İzmir ilinde iskan edilen İlyas kızı Remziye'ye ait tasfiye talepnamesi.....
Fotoğrafta görünen hanım, bize anlatılan (dayatılan)  o döneme göre çok modern, belli ki eğitimli  bir Türk kadını.....

Belgenin düzenlenme tarihi 1923

Aynı yıl Atatürk'ün bir demeci ise şöyle:
"Daha endişesiz ve korkusuzca, daha yanlışsızca olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır; Büyük Türk kadınını çalışmamızda ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, ahlâksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı,yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur" diyor.

                                                                           SevgilerimleFOÇA REMZİYE

26 Mart 2017 Pazar

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ

Günaydın
08.Temmuz.1925 tarihli  Sakız livası Torloto Mahallesinden gelip, İzmir ili Basmane köyünde iskan edilen Atıf eşi Fatma ile kızları Sabire ve Leman'a ait tasfiye talepnamesi 
Tasfiye talepnamesinin numarası en alttaki belgede yazılı....
SevgilerimleTASFİYE TALEPNAMELERİ

26 Ocak 2017 Perşembe

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -10-Selam 
12.12.1925 tarihli tasfiye talepnamemizin sahibesi Sakız livası Mescid mahallesinden gelip, İzmir ili Eşrefpaşa mahallesinde iskan edilen Raşit kızı Mazlume'ye ait....TASFİYE TALEPNAMESİ


17 Kasım 2016 Perşembe

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -7-


Günaydın
gururlu insanlar
Fotoğraflara baktığın zaman gördüğün nedir diye sorsanız...gurur derim..Başı dimdik, boyun eğmeyen, gururlu, aç kalsa da kimseye müdana etmeyen ve vatanını çok seven Türk insanları diye eklerim...  
Bugün tarihin tozlu sayfalarından bize seslenen Sakız livasından gelip, İzmir ili Bayraklı Mahallesinde iskan edilen Süleyman oğlu Ahmet Saffet.....
21.07.1925 tarihli tasfiye talepnamesinin numarası 130-16-13-2/35-257-9
                                                                                                         SevgilerimleSAKIZ ADASI
TASFİYE TALEPNAMESİ

SAKIZ ADASI

11 Kasım 2016 Cuma

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -6-


Selam 
Bugün yayınlayacağım 00.12.1925 tarihli tasfiye talepnamesinin sahibesi  Sakız adası Torloto mahallesinden gelip, İzmir ili Göztepe ilçesinde iskan edilen Kahramanzade İbrahim kızı Hatice..

Osmanlı hakimiyeti döneminde Taşoz'dan Meis'e kadar uzanan adalara Cezair-i Bahr-i Sefid adı verilmiş. Bu adalar, 1454-1566 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğuna dahil edilmişler. Balkan Savaşları öncesinde Rodos, Midilli, Sakız ve Limni sancaklarından oluşmaktadır. Adalarda yaşayanların toplam nüfusu 325.866'dır. Bunun 32.079'u Ortodoks olmayan nüfustur. Osmanlı, hakimiyeti altına aldığı yerlerde "iç barışı" sağlamaya öncelik vererek sistemli bir Türkleştirme siyaseti takip etmemişti. Bu nedenle adalara memurlar dışında "Müslüman Türk" nüfus göndermemişti. Bunda karalarda yaşamaya alışmış olan Türklerin adalara ve denizlere ısınamamalarında payı büyüktü.
(Nedim Şener Mübadele ve Samsun adlı kitabından alıntı)
DEVLET ARŞİVLERİ

TASFİYE TALEPNAMESİ

31 Ekim 2016 Pazartesi

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -5-


Selam
 Mübadele ve Samsun adlı kitabında, Nedim Şener'in bahsettiğine göre Sakız adası, mübadeleye ilk başlanması öngörülen adaymış. 
İkdam gazetesinin 9 Teşrin-i Sani (Kasım) 1923 tarihli haberinde

"Ahali mübadelesine 25 Ekim 1923 tarihinde başlanacaktı.Evvela Sakız Adasındaki 500'e yakın Müslüman, sonra Girit'teki Müslümanlar ve daha sonra Selanik'teki Türkler nakledileceklerdi. Tevfik Rüştü Bey, mübadil sevkiyatının yapılabilmesi için on adet geminin bu işe tahsis edilmesini merkezden talep etti. 1923 yılında sevk edilecek olan mübadillerin İzmir, Trakya,Samsun ve Karadeniz sahillerinde yerleştirilmesi planlandı" olarak anlatır.


Bugün bize seslenen aile; 08.06.1926 tarihli tasfiye talepnamesinin sahibi Sakız livası Mecidiye İslam Mahallesinden gelip, İzmir ili Hacı İbrahim Mahallesinde iskan edilen Hasan oğlu Mustafa Nuri.....

MÜBADELEDE GELENLERE AİT BELGELER
23 Ekim 2016 Pazar

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ -4-

Günaydın
 Mübadele; ilk Sakız adasından gelen mübadiller ile başlamış. 
Bu durum Sayın Nedim Şener'in yazdığı, Türk Tarih Kurumu yayınlarından olan,  Mübadele ve Samsun isimli kitapta "Ahali mübadelesine 25 Ekim 1923  tarihinde başlanacaktı. Evvela Sakız Adasındaki 500'e yakın Müslüman, sonra da Girit'te ki Müslümanlar ve daha sonra Selanik'te ki Türkler nakledilecekti. Tevfik Rüştü bey mübadil sevkiyatının yapılabilmesi için on adet geminin bu işe tahsis edilmesini merkezden talep etti. 1923 yılında sevk edilecek olan mübadillerin; İzmir, Trakya, Samsun ve Karadeniz sahillerinde yerleştirilmesi plandı" olarak anlatılır.

Bugün, size seslenen Sakızlı aile;  Kör Hüseyin'in eşi ve çocukları..
Hatta çocuklardan biri Teğmen rütbesinde bir Türk subayı

00.08.1925 tarih ve  130-16-13-2 / 35-258-16 sayılı;  Sakız livası Tekke Mahallesinden gelip, İzmir ili Üçüncü Karataş Mahallesinde iskan edilen, Kör Hüseyin eşi Tahire ile çocukları Fehmi, Ömer, Niyazi, Nacide ve Seher'e ait tasfiye talepnamesi burada...
                                                                                    Sevgilerimle 
10 Ekim 2016 Pazartesi

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ.......

Selam
Bugün tarihin tozlu sayfalarından çıkıp bize seslenen 25.07.1925 tarihli  tasfiye talepnamesinin sahibi; 130-16-13-2_35-260-5 numaralı
Sakız livasından gelip İzmir ili Kokarili Mahallesinde iskan edilen Nakipzade Mehmet torunu Şevkat ile Şemsettin Efendizade Faik Şemsettin....SAKIZ ADASI MÜBADİLLERİ
7 Ekim 2016 Cuma

SAKIZ ADASI SAKİNLERİ......Selam
Zaman zaman Devlet Arşivlerine gidip mübadele yıllarındaki belgelerle ilgili araştırmalar yapıyorum. Tasfiye talepnamelerine bakarken Sakız Adasından gelen mübadillere ait beyannamelerinin sol üst köşesinde  birçoğunun fotoğrafının olduğunu gördüm ve çok sevindim. 

O dönemin kıyafetleri ile bazen hüzünlü, bazen güleç gözlerle, tarihten süzülerek bakan, belki ilk kez resmini göreceğiniz büyük dedeleriniz, büyük anneleriniz....Tanır mısınız acaba? Bilemem... Tasfiye talepnameleri ile birlikte lakaplarını, nereden gelip, nereye yerleştirildiklerini de yazacağım, belki geçmişle-gelecek bugünde buluşur. Torunların, çocukların kime benzediği ortaya çıkar. 
Artık söz o fotoğrafların......  Tarihten size seslenen birileri var.

130-16-13-2_35-258-18

12.09.1925 tarihli Sakız livası Bayraklı Cami mahallesinden gelip, İzmir ili Karantina köyünde iskan edilen İsmail kızı Nesibe'ye ait tasfiye talepnamesiMÜBADELE

TASFİYE TALEPNAMESİ

TASFİYE TALEPNAMESİ

SAKIZ ADASI TASFİYE TALEPNAMELERİ

26 Mart 2015 Perşembe

HAYDAR DEDEM

Ermeni soykırımı iddialarına karşılık olarak bende ailemin anılarını yazmaya karar verdim...
Bu ülkede acı çeken sadece "şımarık davranan" ve "bağıran"kesim değildir..........Annemin babası Haydar Dedem
01.07.1912  Yunanistan Kozana Aksakallı'nın Davarlı mahallesi doğumlu. Baba adı Mustafa, anne adı Ayşe....Köyün isminin  birçok söyleniş şekli var. İsaklı, Ağsaklı, Aksakallı.....Şimdiki Yunanca ismi ise Lefkara....Haydar Dedemin babası Mustafa; Balkanlarda huzursuzluk başlamadan önce bir katlı, iki odalı, iki ara hayatı, dört ara saman hanesi, iki ara ahırı olan, ahırında 2 merkepi, 3 keçisi, 1 koyunu olan, 34 dönüm arazisi, 4 dönüm bağında her nevi mahsulatı ve her çeşit üzümü yetiştiren bir çiftçi......
 Vatanları Rumeli'yi terk etmeyi hiçbir zaman düşünmemişler. Taa ki yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Osmanlı tebaası  Yunan-Bulgar-Arnavut çeteler onları öldürmeye başlayana kadar...Kendilerini ve ailelerini korumak için ( saldırmak için değil savunmak için) Balkan savaşları ile başlayan huzursuzluklarda; Haydar Dedemin babası Mustafa dağlara çıkıyor. Yıllarca dağlarda çetelere karşı savaşıyor. Bir gece, karısı Ayşe'yi ve oğlu Haydar'ı görmek için köye indiği sırada tuzağa düşürülüp alnının ortasından vurularak öldürülüyor. Bu olaydan birkaç yıl sonra Annesi Ayşe'de ölüyor.   

Bu kargaşa durumu, 1912 Balkan savaşları ile başlayıp, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasına kadar sürmüş. Ondan sonra da sancılı yıllar 
Büyük göç mübadele...... 
Haydar hem öksüz, hem yetim olarak tek başına kalakalıyor. Bu sırada 24.Temmuz.1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalanıyor ve Din esaslı olarak yapılan mübadele anlaşma kurallarına göre;  Batı Trakya hariç Yunanistan sınırları içerisinde kalan Müslüman Türklerle, İstanbul hariç Anadolu'da yaşayan Ortodoks Rumların yer değiştirmesine karar veriliyor. Mayıs 1924'de tasfiye talepnameleri, kişilerin beyanlarına göre köy heyetinin önünde dolduruluyor. Temmuz 1924'de  Mübadele başlıyor. Mübadelenin ne olduğu bile bilmeden, geri döneceklerini düşünerek "Gazi Paşa çağırmış" diyerek yola çıkıyorlar. Yaklaşık 1 ay Selanik'te Beyaz (Kanlı) Kulenin çevresinde kendilerini Anadolu'ya götürecek gemiyi beklemişler. 10 gün süren gemi yolculuğundan sonra  Temmuz 1924'de Haydar Dedem, Aliye ile beraber Samsun'a ayak basıyor. 
Mübadele başladığında Haydar dedem 12 yaşında...Kimsesiz....O zamanlar Kimsesiz çocukları aynı veya yakın köyden yalnız bir kadının yanına vererek Türkiye'ye göndermişler. Haydar Dedemi de 01.07.1874 doğumlu Aliye adında bir hanımla birlikte Türkiye'ye göndermişler. Burada Nevşehir Derinkuyu Suvermez köyüne yerleştirmişler. Daha sonra Haydar Dedem Adana'ya sonra da Ceyhan'a gidiyor. 17 yaşında askere alınıyor 3 kez askere çağrılıyor ve toplamda 7 yıl askerlik yapıyor. Bu arada  Annanem Fatma ile evleniyor.4 çocukları oluyor. Biri de benim annem......Yıllarca yokluk içinde, göç yollarında yaşama tutunmaya çalışmışlar. Tam işler yoluna girdiğinde Dedem Haydar ortağı tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüş.. Bundan sonrası ise ; 4 çocukla kalan annanem için  tam bir felaket..1945 yılında dul kalan genç bir kadın... kadınların çalışmasını ayıplayan bir zihniyet, başında durulması gereken (ama durulamayan) bir otel, bu yüzden ellerinden kayıp giden malları, sahte altınlarla ellerinden alınan mübadil tapuları...ve arkasından gelen fakirlik..... 
Yunanistan'da doldurulan Tasfiye Talepnamesinin ilk sayfası....Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Tasfiye talepnameleri 4 suret olarak doldurulmuş.
Suretler Yunanistan'a, Türkiye'ye, Mübadele komisyonuna (büyük ihtimal Lozan'da) ve mübadillere verilmiş.

Bu belgelerde Tasfiye Talepnamesinin Türkçe tercümeleri
.Tasfiye talepnameleri ile Haydar dedeme ait birçok gizli kalmış bilgiyi aldık. Mübadillerin torunları için gerçekten çok önemli tasfiye talepnameleri....Karanlıkta kalan geçmişimizin belgeleri.......

Son sayfa Vekaletname
Reşit olmadığı için doldurulduğunu düşünüyorum.
İşte böyle....Benim Annemin babası Büyükdedem Haydar'ın hikayesi.....
                                             Herkese sevgiler